Bildiri Yükleme


Özetinizi ve/veya tam metninizi göndermek için lütfen buraya tıklayın.


Bildiri Formatı


Bildirilerinizi özet ya da tam metin olarak gönderebilirsiniz. Özet bildiriler en fazla 450 kelime olmalıdır. Özet bildirilerde konunun teorik arka planı, amacı, metodolojisi, bulguları ve sonucu dahil olmak üzere kapsamlı bir özet hazırlamaya özen gösteriniz.

• Her kayıtlı katılımcının yalnızca bir bildiri gönderme hakkı bulunmaktadır. Birden fazla bildiri göndermek isteyen katılımcılarımızın sekreterya ile iletişime geçmeleri önemle rica olunur: hello@icotrauma.org

• Bildiriler İngilizce dilinde hazırlanmalıdır, Amerikan veya İngiliz kullanımı kabul edilir, ancak ikisinden birden kullanmamaya dikkat ediniz.

• Bildiriniz Microsoft CMT’ye yüklendkten sonra iki kör hakem değerlendirmesine tabi tutulacaktır.

• Bildiriniz ile ilgili tüm süreci Microsoft CMT üzerinden takip edebilirsiniz. Bildirinin kabulü veya reddi, hakem yorumlarıyla birlikte size Microsoft CMT üzerinden gönderilecektir. Bildirinin revize edilmesi gerekiyorsa, revize edilen makalenin en fazla üç gün içerisinde tekrar sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

• Bildirilerinizin dosya formatı MS Word uyumlu dosya (.doc veya .docx) formatında olmalıdır.

• Bildiriniz kabul edilirse, ICOTRAUMA 2021'e kayıt yaptırmak için davet edileceksiniz.Özetinizi ve/veya tam metninizi göndermek için lütfen buraya tıklayın.

• Erken gönderim fiyatlarına hak kazanmak için 15 Eylül 2021’den önce bildirinizi göndermeniz gerektiğini lütfen unutmayınız.

• Yüksek kaliteli Özetler yayınlamak, yazım ipuçlarını ve gereksinimleri kontrol etmek için lütfen tıklayınız.

• Bildiri özetinizi Özet Şablonumuza uygun hale getirmelisiniz. Özet Şablonunu indirmek için lütfen tıklayınız.

• Tam metin bildirilerinizi Tam Metin Şablonumuza uygun hale getirmelisiniz. Tam Metin Şablonunu indirmek için lütfen tıklayınız.

• Dosya Formatı: MS Word-compatible file (.doc or .docx file format).


Sanal Sunumlar

ICOTRAUMA 2021’e katılmaya hak kazanan katılımcılar, önceden kaydedilmiş bir videoyu (videolar için izin verilen formatlar .avi, .mp4 ve .flv'dir) sunmalıdır ve bu video, planlanan oturumda izleyicilere oynatılacaktır. Sunumların minimum 5, maksimum 15 dakika olmasına özen gösterilmelidir. Katılımcıların, sunum videolarını 19.11.2021 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.