Yayın Olanakları

• Kabul edilen tüm özetler resmi Özet Kitabında yer alacaktır.

• Bildiri Özetleri Kitabı konferans sırasında online olarak dağıtılabilecektir.

• Kabul edilen tam metinler, resmi konferans tutanaklarına dahil edilecek ve bir ISBN ile yayınlanacaktır. Konferans bildirilerinde yayınlanmak üzere tam metinler daha fazla çift-kör incelemeye tabi tutulacaktır.

• Konferans katılımcılarının çalışmalarını temel alan 2 adet yüksek kaliteli editörlü kitap olacaktır. Kitaplar Springer, Nova Science Publisher ve/veya benzer yayıncılar (bir Web of Science -WoS- Master Book List ve/veya Sense Ranking indeksli yayıncı) tarafından yayınlanacaktır.

• Editörlü kitaplar, dünyanın en kapsamlı bilimsel işbirliği ağı olan EUSCP tarafından da desteklenecektir. Kitaplar yayınlandıktan sonra yazarlara EUSCP tarafından proje tamamlama sertifikası verilecektir. Bu sertifika ile yazarlar, uluslararası bir bilimsel projeye araştırmacı olarak katılımlarını resmi olarak onaylayacaklardır. Camiamızın bu önemli fırsattan mümkün olduğunca faydalanmasını hedefliyoruz.